Kalite

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

SOLAKOĞLU İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Yönetiminin çevre konusunda gösterdiği duyarlılık, SOLAKOĞLU İNŞAAT çalışanlarınca paylaşılıp, benimsenmektedir. SOLAKOĞLU İNŞAAT’ın hedefi sürdürülebilir kalkınmadır.
Bu amaçla;
SOLAKOĞLU İNŞAAT çevre ile ilgili yasal gereklilikleri sağlarken çevre performansını sürekli artırma gayreti içindedir.
Yeni yatırımlarda çevresel etkiler dikkate alınarak uygulanabilir en iyi teknolojiler seçilmektedir.
Doğal kaynakların en etkin kullanımına özen gösterilmektedir.
Atıkların azaltılması, geri kazanım oranlarının yükseltilmesi ve alıcı ortama verilirken zararları önleyici tedbirlerin alınmasına özen gösterilmektedir.

SOLAKOĞLU İNŞAAT Çalışanlarında çevre bilincini artırıcı faaliyetlere önem verilmektedir.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

SOLAKOĞLU İNŞAAT olarak; Müşteri odaklı, topluma ve çevreye duyarlı, sürekli gelişmeye açık, dünya standartlarına uygun, kaliteli hizmet vermeyi taahhüt ediyoruz.

İşletme kaynaklarını verimli kullanarak, projeleri süresinde ve hatasız tamamlayarak müşteri memnuniyetini sağlamak.

Takım çalışması ve sürekli gelişim bilinciyle kamu ihalelerinde aranan bir kuruluş olmak.

Toplam Kalite yönetimi sistemi ve iş mükemmelliği modeli doğrultusunda, sistemi sürekli iyileştirmek  ilk hedeflerimizdendir.

Hedeflerle şirketi yönetip, kaynakları verimli kullanarak, çalışma mutluluğu yaşatmak.

Müşterilerimizi şirketimizin varlık sebebi görüp, müşteri odaklı çalışmayı ilke edinmek.
Eğitime önem veren, öğrenen, öğreten, yenilikçi, katma değer yaratan çalışan profilini genişletmek.

Sürekli artan rekabet koşulları altında sürekli gelişime açık yapımızla en son teknolojiye uygun, ekonomik, yürürlükteki mevzuat şartlarını, şartnameleri, standartları, müşteri beklentilerini karşılayan projeler geliştiririz.

Çevreye ve topluma saygılı bir şirket olarak işbirliği içinde olduğumuz kişi, kurum ve firmalar ile güvenilir ilişkiler kurarak, sürekli gelişme ve geliştirmeyi hedefleyen çalışmalar yürütürüz.


MİSYON VİZYON  VE DEĞERLERİMİZ

VİZYONUMUZ
Mükemmellik modeli yaklaşımıyla; performansı sürekli geliştirerek ve yeni teknolojiler kullanarak,  gelecekte büyük yatırımlarla kamu sektöründe aranan bir şirket olmaktır.

MİSYONUMUZ
İnşaat sektöründeki pazar  payımızı sürekli artırmak, kaynaklarımızı etkin kullanarak yeni bina yapımında fark yaratmak, paydaşlarımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirmektir.

DEĞERLERİMİZ
İş Sağlığı ve Güvenliğine Bağlı Olmak
Müşteri Odaklı Olmak
Şirketine Sahip Çıkmak ve İşini Sevmek
Güvenilir Olmak (Doğruluk, Dürüstlük ve İstikrar)
İnsana Değer Vermek ve İnsana Yatırım Yapmak
Adil Olmak
Coşkulu İşbirliği ve Takım Ruhuna Sahip Olmak
İşini İlk Seferinde Tam ve Doğru Yapmak
Çevreye Duyarlı Olmak ve Korumak
Paylaşımcı Olmak
Topluma Yararlı Olmak
Dinamik Olmak
Katma Değer Yaratmak
Gelişime Açık ve Rekabetçi Olmak
Araştırmacı, Yaratıcı ve Katılımcı Olmak
Özverili Olmak, Olumlu Düşünmek
Sorumluluk Bilincine Sahip Olmak
Zamanı, Kaynakları Etkin ve Tasarruflu Kullanmak
Şirketimiz Sırlarını Muhafaza Etmek

İşbirliği içinde olduğumuz Müşteriye, Çalışana, Ortağa, Tedarikçi’ye dürüst ve saygılı davranmak;

Sürekli gelişme felsefesi ile daima en iyiyi hedeflemek, verimliliğimizi arttırmak;

Tüm faaliyetlerimizde, kanunlara ve yasalara uygun davranmak ve çevreyi, doğayı korumak;

Tüm personeli eğiterek, çağdaş teknolojiyi özümsemelerini, yönetim becerilerinin ve kalite bilincinin arttırılmasını sağlamak;

Kurumsallaşmış veya diğer bir deyimle, faaliyetlerini tanımlanmış bir sistem , prosedür ve talimatlarla yürüten bir şirket olarak takım ruhunu ve çalışmasını ilke edinmek.


SATIŞ POLİTİKAMIZ

Rekabetin sürekli arttığı, ticari sınırların ortadan kalktığı globalleşen dünyada Solakoğlu İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti. olarak Satış Politikamız;

Müşteri Odaklı çalışmayı ve Müşteri Memnuniyeti ilkesini esas alarak inşaat teknolojisinde  sürekli iyileştirme sağlamak ve sektörün ihtiyaçlarına göre yeni projeleri pazara sunmak.

Müşterilerimiz ile birebir diyalog kurarak onların istek ve önerileri doğrultusunda daha kaliteli yapı ve daha iyi hizmet sunabilmektir.